ΡΩΣΙΚΑ

Τμήματα Μαθητών, Φοιτητών, Ενηλίκων

ΡΩΣΙΚΑ

 

Τέσσερις λόγοι για να μάθουμε Ρώσικα:

1. Είναι μια πλούσια και πολύ όμορφη γλώσσα η οποία έχει πολλές ομοιότητες με την Ελληνική , ειδικά στην γραμματική και το συντακτικό κάτι το οποίο διευκολύνει τους Ελληνες στην προσπάθεια τους να μάθουνε Ρωσικά.

2. Δίνει το πλεονέκτημα για περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες.

3. Είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες του κόσμου , ομιλείται από περίπου 260 εκ. άτομα. Άλλωστε ανήκει στις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ

4. Τα Ρωσικά έχουν χαρακτηρισθεί ως γλώσσα του μέλλοντος!

 

 

Δυνατότητα Online μαθημάτων για κάθε επίπεδο