ΑΓΓΛΙΚΑ

Τμήματα Μαθητών, Φοιτητών, Ενηλίκων

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Hop on – Hop off

Για παιδιά 4 έως 7 ετών
Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, χορεύοντας, ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας

 

Pre-Junior

Για μαθητές Α/Β  Δημοτικού
2 ώρες εδομαδιαίως

 

Junior A+Β

Καλύπτονται δύο επίπεδα σε μία ακαδημαϊκή χρονιά
4 ώρες εβδομαδιαίως

 

Senior Α

4 ώρες εβδομαδιαίως

 

Senior B

4 ώρες εβδομαδιαίως

 

Senior C

4 ώρες εβδομαδιαίως

 

Senior D

6 ώρες εβδομαδιαίως

 

Pre-Lower – Επίπεδο Β1

6 ώρες εβδομαδιαίως

 

Lower – Επίπεδο Β2

Προετοιμασία για το πρώτο πτυχίο γλωσσομάθειας (LOWER)
8 ώρες εβδομαδιαίως

 

Advanced C1 – Επίπεδο Γ1

Προετοιμασία για το δεύτερο πτυχίο γλωσσομάθειας (ADVANCED)
6 ώρες εβδομαδιαίως

 

Proficiency C2 – Επίπεδο Γ2

Προετοιμασία για το τρίτο πτυχίο γλωσσομάθειας (PROFICIENCY)
8 ώρες εβδομαδιαίως

 

Τμήματα Φοιτητών – Ενηλίκων

Το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στην προσωπικότητα και στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή. Σύντομη χρονική διάρκεια σπουδών, ευέλικτο πρόγραμμα, λιγότερες διδακτικές ώρες, επιτυχία στην απόκτηση του επιθυμητού τίτλου γλωσσομάθειας.

Δυνατότητα Online μαθημάτων για κάθε επίπεδο